OSMAN FAZLI ATPAZARÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

OSMAN FAZLI ATPAZARÎ

bk. ATPAZARÎ OSMAN FAZLI
Âlim, mutasavvıf; İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER