OZANSOY, Halit Fahri - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OZANSOY, Halit Fahri ile İLİŞKİLİ MADDELER

BEŞ HECECİLER
II. Meşrutiyet’ten sonra şiirlerini hece vezniyle yazan beş şairin Türk edebiyatındaki genel adı.
Beş Hececiler'den
ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz
Türk şairi ve tiyatro yazarı.
Beş Hececiler'den
KORYÜREK, Enis Behiç
Beş Hececiler’den, şair.
Beş Hececiler'den
ORTAÇ, Yusuf Ziya
Beş Hececi şairlerden, mizah yazarı.
Beş Hececiler'den
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Edebiyata merakını sağlayan okul müdürü
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
İlk şiirinin yayımlandığı dergi
RÜBÂB
II. Meşrutiyet’te yayımlanan edebî, içtimaî, felsefî dergi.
Şiirlerinin çıktığı dergi
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazı işleri müdürü olduğu dergi
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
İlk şiirlerinde etkisinde kaldığı edebî çevre
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
HÂKİMİYET-i MİLLİYE
1920-1935 yılları arasında Ankara’da yayımlanan siyasî gazete.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
DERGÂH
1921-1923 yıllarında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
FİKİR HAREKETLERİ
Cumhuriyet döneminde İstanbul’da yayımlanan fikrî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MİLLÎ MECMUA
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikir, edebiyat ve sanat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
VARLIK
1933’ten beri yayım hayatını sürdüren edebiyat, sanat ve fikir dergisi.
Tiyatro tanıtım ve tenkit yazılarının yer aldığı dergi
HİSAR
1950-1980 yılları arasında Ankara’da yayımlanan aylık fikir ve sanat dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER