ÖZÖN, Mustafa Nihat - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÖZÖN, Mustafa Nihat ile İLİŞKİLİ MADDELER

Bitirdiği fakülte
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Hocalarından
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Hocalarından
KAM, Ömer Ferit
Son dönem şairlerinden, düşünür ve yazar.
Hocalarından
BOLAYIR, Ali Ekrem
Daha çok II. Meşrutiyet’ten sonra yayımladığı hamâsî şiirleriyle tanınan Servet-i Fünûn devri şair ve yazarı.
Hocalarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Hocalarından
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Fakülte arkadaşlarından
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Fakülte arkadaşlarından
ONAN, Necmettin Halil
Cumhuriyet dönemi şairlerinden, eğitimci.
Fakülte arkadaşlarından
BAYRI, Mehmed Halid
Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı ve folklor derleyicilerinden.
Sahibi olduğu dergi
DERGÂH
1921-1923 yıllarında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
ÜLKÜ
1933-1950 yılları arasında Ankara’da yayımlanan halkevleri dergisi.
Yazdığı ansiklopedi
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Server İskit tarafından iki seri halinde yayımlanan ansiklopedi.
Yoğunlaştığı saha
EDEBİYAT TARİHİ
Edebî eser ve şahsiyetleri kronolojik ve sistematik olarak inceleyen bilim dalı.
Yoğunlaştığı saha
SÖZLÜK
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER