PACHYMERES, Georgios - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

PACHYMERES, Georgios ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kitabında ismini zikrettiği kişi
OSMAN I
Osmanlı Devleti’nin ve hânedanının kurucusu (1302-1324).
Felsefesi hakkında kitap yazdığı filozof
ARİSTO
İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan İlkçağ Yunan filozofu.
Kitabında zikrettiği isimlerden
BATU HAN
Altın Orda Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı (1227-1256).
Kitabında zikrettiği isimlerden
BERKE HAN
Altın Orda hanı (1256-1266).
Kitabında zikrettiği isimlerden
KEYHUSREV I
Anadolu Selçuklu sultanı (1192-1196, 1205-1211).
Kitabında zikrettiği isimlerden
KEYKÂVUS II
Anadolu Selçuklu sultanı (1246-1249 müstakil, 1249-1262 müşterek saltanat).
Kitabında zikrettiği isimlerden
KILICARSLAN IV
Anadolu Selçuklu sultanı (1249-1254, 1257-1266).
Kitabında zikrettiği isimlerden
SARI SALTUK
Anadolu ve Balkanlar’ın Türkleşip müslümanlaşmasındaki etkisi sebebiyle adı etrafında menkıbeler oluşmuş bir alperen.
Kitabında zikrettiği isimlerden
ABAKA
İlhanlı hükümdarı (1265-1282).
Kitabında zikrettiği isimlerden
ARGUN
İlhanlı hükümdarı (1284-1291).
Kitabında zikrettiği isimlerden
GEYHATU HAN
İlhanlı hükümdarı (1291-1295).
Kitabında zikrettiği isimlerden
GĀZÂN HAN
İslâmiyet’in İlhanlılar’ın resmî dini olmasını sağlayan İlhanlı hükümdarı (1295-1304).
Kitabında zikrettiği isimlerden
OLCAYTU HAN
İlhanlı hükümdarı (1304-1316).
Kitabında zikrettiği beyliklerden
KARESİOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın ilk yarısında Kuzeybatı Anadolu’da hüküm süren bir Türk beyliği.
Kitabında zikrettiği beyliklerden
GERMİYANOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Kütahya ve civarında kurulan Türkmen beyliği.
Kitabında zikrettiği beyliklerden
MENTEŞEOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Güneybatı Anadolu’da kurulan bir Türkmen beyliği.
Kitabında zikrettiği beyliklerden
CANDAROĞULLARI
XIV. yüzyılın başlarında Kastamonu ve Sinop civarında kurulan bir Türk beyliği.
Doğduğu ve ilk öğrenimini yaptığı yer
İZNİK
Bursa iline bağlı ilçe merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER