PÎRÎZÂDE MEHMED SÂHİB EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

PÎRÎZÂDE MEHMED SÂHİB EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde çeşitli görevler yaptığı ve bazı ithamlara maruz kaldığı; 31 Mart olayları sebebiyle yargılanmasına muhalefet ettiği padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Torununun torunu olduğu şeyhülislâm, İbn Haldun mütercimi
PÎRÎZÂDE MEHMED SÂHİB EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı (1745-1746).
Kızının torunu olduğu şeyhülislâm
PÎRÎZÂDE OSMAN SÂHİB EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
ZİYÂEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kayınpederi
HAYRULLAH EFENDİ
Reîsületıbbâ, devlet adamı, eğitimci, edip ve tarihçi.
Eniştesi olduğu şair ve yazar
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Müntesibi olduğu tarikat
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Yakın dostu olan sadrazam
MEHMED RÜŞDÜ PAŞA, Şirvânîzâde
İdamına karşı çıktığı kişi
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Mezar taşını yazan hattat
SÂMİ EFENDİ, İsmâil Hakkı
Osmanlı celî ta‘lik ve celî sülüs hattının son büyük üstadı.
Üyesi olduğu meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
Dine uygunluğunu savunduğu ve görüşlerini bir beyannâme ile ilân ettiği yönetim
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Kadılık yaptığı yer
EYÜP
Haliç’in son kısmında, surların hemen dışında yer alan ilçe merkezi ve İstanbul’un en eski semtlerinden biri.
Mezarının bulunduğu yer
KARACAAHMET MEZARLIĞI
İstanbul Üsküdar’da şehrin en eski ve en büyük mezarlığı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER