RAMAZÂNİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

RAMAZÂNİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

رمضانيّة
RAMAZAN
Oruç tutmanın farz olduğu hicrî yılın dokuzuncu ayı.
En çok ramazâniyye yazan şair
ENDERUNLU FÂZIL
Mahallîleşme eğilimini ileri bir safhaya götüren divan şairi.
Tanınmış ramazâniyye yazarlarından
NAZÎM
Na‘tlarıyla tanınan divan şairi, mûsikişinas.
Tanınmış ramazâniyye yazarlarından
SÂBİT
Divan şairi.
Tanınmış ramazâniyye yazarlarından
KÂMÎ
Divan şairi.
Tanınmış ramazâniyye yazarlarından
NEDÎM
Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair.
Tanınmış ramazâniyye yazarlarından
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Tanınmış ramazâniyye yazarlarından
ENDERUNLU VÂSIF
Divan şiirinin daha çok şarkılarıyla tanınan son temsilcilerinden.
Tanınmış ramazâniyye yazarlarından
SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ
Divan şairi.
Bazı yönlerden ramazâniyyeye benzeyen şiir
RAMAZAN İLÂHİSİ
Cami ve tekkelerde cemaatle kılınan teravih namazının her dört rek‘atı arasında okunan ilâhi.
Ramazan ayını ve bayramını anlatan şiir
IYDİYYE
Divan edebiyatında ramazan ve kurban bayramları vesilesiyle yazılmış kaside.
Ramazâniyyelerin en çok yazıldığı nazım şekli
KASİDE
Arap, Fars ve Türk şiirinde en çok kullanılan eski ve uzun bir form.
Ramazâniyyelerde işlenen temalardan
KADİR GECESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği mübarek gece.
Ramazâniyyelerde işlenen temalardan
MAHYA
Özellikle ramazan aylarında birden fazla minareli camilerin iki minaresi arasına kurulan ışıklı yazı veya resim panosu.
REGĀİBİYYE
Regaib kandilinde okunmak üzere yazılıp bestelenmiş manzumelere verilen ad.
Mİ‘RÂCİYYE
İslâm edebiyat ve sanatlarında Hz. Peygamber’in mi‘racını konu alan eserlerin genel adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER