RAÛFİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

RAÛFİYYE

رؤفيّه
bk. AHMED RAÛFÎ
Mutasavvıf, Halvetiyye’nin Ramazâniyye şubesinin Raûfiyye kolunun kurucusu.

bk. RAMAZÂNİYYE
Halvetiyye-Ahmediyye tarikatının Ramazan Efendi’ye (ö. 1025/1616) nisbet edilen kolu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER