REVNAKOĞLU, Cemalettin Server - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

REVNAKOĞLU, Cemalettin Server ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
Hocası
YÜCEL, Hasan Âli
Türk devlet ve siyaset adamı, eğitimci, şair ve yazar.
Hocası
AYKAÇ, Fazıl Ahmet
Daha çok mizahî şiirleriyle tanınan Türk şair ve yazarı.
Hocası
SEVÜK, İsmail Habip
Edebiyat tarihçisi, eğitimci ve yazar.
Çağdaşı
İSMAİL SAİB SENCER
Son dönem âlim ve hâfız-ı kütüblerinden.
Çağdaşı
İSMAİL FENNİ ERTUĞRUL
Felsefeci, yazar.
Çağdaşı
ELMALILI MUHAMMED HAMDİ
Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimlerinden.
Çağdaşı
BİLMEN, Ömer Nasuhi
Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir âlimi.
Çağdaşı
ZİYÂ ŞÜKÛN
Eğitimci ve sözlük yazarı.
Çağdaşı
YALTKAYA, Mehmet Şerefettin
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri başkanı.
Çağdaşı
KİLİSLİ RİFAT BİLGE
Filolog, Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı, kitâbiyat uzmanı, eğitimci.
Çağdaşı
KAM, Ömer Ferit
Son dönem şairlerinden, düşünür ve yazar.
Çağdaşı
HÜSEYİN KÂZIM KADRİ
Türk fikir adamı, Türk Lugatı adlı eseriyle tanınan müellif.
Çağdaşı
AKYÜREK, Ahmed Remzi
Son devir mutasavvıf şairlerinden, Üsküdar Mevlevîhânesi’nin son şeyhi.
Çağdaşı
TÂHİRÜLMEVLEVÎ
Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair.
Çağdaşı
HAMÂMÎZÂDE MEHMED İHSAN
Şair, yazar ve araştırmacı.
Çağdaşı
US, Hakkı Tarık
Kendi adıyla anılan bir kütüphanesi olan gazeteci ve yazar.
Çağdaşı
MERİÇ, Rıfkı Melûl
Şair, Türk-İslâm sanatı tarihi araştırmacısı.
Menâkıbını yazdığı isim
VEYSEL KARANÎ
Tâbiîn neslinden Yemenli zâhid.
Menâkıbını yazdığı sûfî
İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ
Mârifetnâme adlı eseriyle tanınan âlim, sûfî ve şair.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
İSTANBUL ŞEHREMÂNETİ MECMUASI
İstanbul Belediyesi tarafından yayımlanan dergi.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Server İskit tarafından iki seri halinde yayımlanan ansiklopedi.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
İSLÂM MECMUASI
I. Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan fikir dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER