RİSÂLE-i BAHÂİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

RİSÂLE-i BAHÂİYYE

bk. HULÂSATÜ’l-HİSÂB
Bahâeddin Âmilî’nin (ö. 1031/1662) matematiğe dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER