RİSÂLE fî İSTİHSÂNİ’l-HAVZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

RİSÂLE fî İSTİHSÂNİ’l-HAVZ

bk. el-HAS ale’l-BAHS
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324/935-36) kelâm metodunu savunduğu eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER