RÛHULKUDÜS - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

RÛHULKUDÜS ile İLİŞKİLİ MADDELER

روح القدس
CEBRÂİL
İlâhî emirleri meleklere ve peygamberlere ulaştıran vahiy meleği.
RÛHULEMÎN
Kur’an’da Cebrâil hakkında kullanılan bir isim.
Kur'an'da hakkında kullanılan bir diğer isim
RUH
İnsanın hayatiyetini sağlayan, idrak edici ve bilici unsuru.
İzâfe edildiği diğer isim
ÎSÂ
Kur’an’da adı geçen ve kendisine kutsal kitap İncil verilen peygamber.
Hıristiyanlara göre unsurlarından birini oluşturduğu inanç
TESLÎS
Milâdî III-IV. yüzyıllar arasında şekillenen ve hıristiyan akîdesinin temelini oluşturan üçlü ilâhlık anlayışı.
Hıristiyanlarca özdeşleştirildiği şahıs
FARAKLİT
İncil’de Hz. Îsâ’nın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği kimseye verilen ad.
Ehl-i kitap geleneğinde ilişkilendirildiği kavram
İLHAM
Feyiz yoluyla insanın kalbine ulaştırılan bilgi.
Benzetildiği kuşlardan
BÜLBÜL
Türk ve İran edebiyatlarında başta âşık oluşu ve sesinin güzelliği olmak üzere çeşitli özellikleri sebebiyle adı en çok geçen kuş.
Benzetildiği kuşlardan
HÜMÂ
Doğu mitolojilerinde ve divan şiirinde üstün özellikleriyle yer alan efsanevî kuş.
Geniş biçimde yer aldığı eser türü
Mİ‘RÂCİYYE
İslâm edebiyat ve sanatlarında Hz. Peygamber’in mi‘racını konu alan eserlerin genel adı.
Geniş biçimde yer aldığı eser türü
MEVLİD
Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı.
Geniş biçimde yer aldığı eser türü
NA‘T
Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER