RÜŞDÜ PAŞA, Şirvânîzâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

RÜŞDÜ PAŞA, Şirvânîzâde

bk. ŞİRVÂNÎZÂDE MEHMED RÜŞDÜ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER