SAFA, Peyami - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SAFA, Peyami ile İLİŞKİLİ MADDELER

FATİH-HARBİYE
Peyami Safa’nın (ö. 1961), bir aşk teması etrafında Türkiye’de Doğu-Batı çatışmalarını ele aldığı romanı.
TÜRK DÜŞÜNCESİ
Peyami Safa’nın (ö. 1961) 1953-1960 yılları arasında çıkardığı düşünce ve sanat dergisi.
Babası
İSMÂİL SAFÂ
Şair ve yazar.
İsmini koyan edebiyatçı
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Çalıştığı yer
DÜYÛN-ı UMÛMİYYE
Osmanlı genel borçlarına ve bunların ödenmesi için kurulan teşkilâta verilen ad.
Yazdığı gazetelerden
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Yazdığı gazetelerden
TASVÎR-i EFKÂR
Şinâsi (ö. 1871) tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazetelerden.
Yazdığı dergilerden
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
ÇINARALTI
Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi.
Yazdığı dergilerden
BÜYÜK DOĞU
Eylül 1943’ten başlayarak çeşitli aralıklarla Haziran 1978’e kadar yayımlanan fikrî, edebî, siyasî ve dinî muhtevalı dergi.
Yazdığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
Yazdığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
İlk kalem kavgası yaptığı yazar
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Edebiyat konusunda kalem kavgası yaptığı yazarlardan
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Dinî konularda polemiğe girdiği yazar
İZMİRLİ, İsmail Hakkı
Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlim.
Affedilmesini sağlamak için şiir yazdığı şair
NAZIM HİKMET
Cumhuriyet dönemi şair ve yazarı, düşünce adamı.
Dostluk kurduğu felsefeci
TUNÇ, Mustafa Şekip
Henry Bergson üzerine eserleriyle tanınan psikolog ve felsefeci.
Dostluk kurduğu ilim adamı
ÜLKEN, Hilmi Ziya
Son dönem Türk bilim ve fikir adamı.
İlişiği kesilen kurum
TÜRK DİL KURUMU
Türk dili konusunda araştırma ve yayın yapmak amacıyla esası 1932’de oluşturulan kurum.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER