SAİD HALİM PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SAİD HALİM PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Dedesi
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
Amcası
SAİD PAŞA
Mısır valisi.
Amcası
İBRÂHİM PAŞA, Kavalalı
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu.
II. Abdülhamid tarafından üyeliğine tayin edildiği meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
II. Abdülhamid tarafından üyeliğine tayin edildiği meclis
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
İdare meclisi üyeliğine getirildiği cemiyet
CEM‘İYYET-i TEDRÎSİYYE-i İSLÂMİYYE
Yetim ve fakir müslüman çocuklarını okutmak maksadıyla 1864’te kurulan, 1935’te Türk Okutma Kurumu, 1953’te Dârüşşafaka Cemiyeti adını alan cemiyet.
İlişkili olduğu, maddî ve fikrî destek verdiği hareket
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
1913 ve 1916 kongrelerinde genel başkanlığına seçildiği cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Önemli fikir önderlerinden olduğu akım
İSLÂMCILIK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
Şûrâ-yı Devlet reisi sıfatıyla 1912'de kabinesinde yer aldığı sadrazam
SAİD PAŞA, Küçük
Osmanlı başvekili ve sadrazamı.
Şûrâ-yı Devlet reisi sıfatıyla 1912'de kabinesinde yer aldığı sadrazam
MAHMUD ŞEVKET PAŞA
II. Meşrutiyet devri sadrazamı.
Mezarının bulunduğu yer
MAHMUD II TÜRBESİ, SEBİLİ, ÇEŞMESİ ve HAZÎRESİ
Divanyolu üzerinde XIX. yüzyıla ait mezar külliyesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER