SALTANAT - TDV İslâm Ansiklopedisi

SALTANAT

bk. ANAYASA
Bir devletin kuruluş ve işleyiş esaslarını, organlarını, bunların görev ve yetkilerini, fertlerin sahip oldukları hak ve hürriyetleri belirleyen ana kanun ve prensipler.

bk. DEVLET
Belli sınırlar içindeki insan topluluğuna ait siyasî hâkimiyetin teşkilâtlanmış şekli.

bk. HİLÂFET
İslâm tarihinde devlet başkanlığı kurumu.

bk. İMÂMET
Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslâm toplumunun dinî ve siyasî liderliği görevi.

bk. PADİŞAH
İslâm devletlerinde çok geniş ülkelere sahip hükümdarlara verilen unvan.

bk. SULTAN
İslâm dünyasında XI. yüzyıldan itibaren genellikle hükümdar için kullanılan unvan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER