SAVMAA - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAVMAA

bk. MANASTIR
Bazı dinlerde zâhid din adamlarının cemaat halinde yaşadığı bina veya binalar topluluğu.

bk. TEKKE
Bir şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekân.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER