SCHMIEDE, Hanspeter Achmed - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SCHMIEDE, Hanspeter Achmed ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mektuplaştığı, seçilmiş şiirlerini ve nesirlerini Almanca'ya çevirdiği şair
VAHAPZADE, Bahtiyar
Azerbaycanlı edebiyatçı, fikir ve siyaset adamı.
Türkiye'de yazılarını yayımlayan kişilerden
KABAKLI, Ahmet
Gazeteci, yazar, edebiyat tarihçisi.
Hakkında çalışmalar yaptığı ve Vâridât’ını Almanca'ya çevirerek neşrettiği kişi
AZİZ ALİ EFENDİ
Devlet adamı, şair ve mutasavvıf.
Mir’âtü’l-memâlik adlı seyahatnâmesinin Almanca çevirisini yayımladığı denizci
SEYDİ ALİ REİS
Denizcilik, astronomi ve coğrafyaya dair eserleriyle tanınan Osmanlı denizcisi.
Destanlarının Almanca yeni bir tercümesini yayımladığı bilge kişi
DEDE KORKUT
Türk edebiyatında kendi adıyla anılan hikâyelerin anlatıcısı yarı efsanevî bilge kişi.
Eserlerinden istifade ettiği ve hazırladığı Almanca din dersi kitabında Yavrularımıza Din Dersleri adlı eserinden faydalandığı kişi
AKSEKİ, Ahmet Hamdi
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri başkanı.
Hz. Peygamber'in hayatını Almanca olarak telif ederken eserinden istifade ettiği kişi
KONRAPA, Mehmet Zekâi
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü öğretmenlerinden.
Almanca çevirisini neşrettiği eser
KİTÂB-ı BAHRİYYE
Pîrî Reis’in (ö. 960/1553) Ege ve Akdeniz kıyılarını tasvir eden coğrafî eseri.
Almanca'ya tercüme ettiği eser
GAZAVÂT-ı HAYREDDİN PAŞA
Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını ve hâtıralarını ihtiva eden eser.
Vahapzâde'nin davetlisi olarak gittiği yer
BAKÜ
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başşehri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER