« Madde sayfasına git

SELİM GİRAY ile İLİŞKİLİ MADDELER

KIRIM
Karadeniz’in kuzeyinde tarihî bir yarımada ve Ukrayna’ya bağlı özerk cumhuriyet.
Mensup olduğu hânedan
GİRAY
XV. yüzyıl başından 1783’e kadar Kırım’da hüküm süren hânedan.
Anne tarafından dedesi
GAZİ GİRAY II
Kırım hanı (1588-1607).
Himayesinde yetiştiği amcası
İSLÂM GİRAY III
Kırım hanı (1644-1654).
Oğlu
GAZİ GİRAY III
Kırım hanı (1704-1707).
İkinci Lehistan seferine davet edildiği padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Bahçesaray'da tanıştığı seyyah
EVLİYA ÇELEBİ
Büyük Türk seyyahı.
Prekop zaferini anlatan Zafernâme adlı manzumesini Selim Giray’a ithaf eden şair
SÂBİT
Divan şairi.
Himaye ettiği şair
NÂZIM MEHMED
Divan şairi ve hattat.
Himaye ettiği şair
NAZÎM
Na‘tlarıyla tanınan divan şairi, mûsikişinas.
Himaye ettiği mûsikişinas
HÂFIZ POST
Türk mûsikisinin en güçlü bestekâr ve tanburîlerinden.
Himaye ettiği mûsikişinas
ITRÎ EFENDİ, Buhûrîzâde
Türk mûsikisi bestekârı.
Görüşmelerinde arabuluculuk yaptığı antlaşma
BUCAŞ ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 18 Ekim 1672’de yapılan antlaşma.
Ezberlediği eser
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
Hakkında bilgi veren eser
GÜLBÜN-i HÂNÂN
Halim Giray’ın (ö. 1239/1823) Kırım hanlarının biyografilerine dair eseri.
Unvanı
HÂFIZ
Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberleyen kimse.
Doğduğu yer
BAHÇESARAY
Kırım Hanlığı’nın başşehri.
Alınmasında büyük hizmetinin olduğu yer
KAMANİÇE
Ukrayna’nın Podolya bölgesinde tarihî bir kale şehri.
Sürgün edildiği yer
RODOS
Ege denizinin güneydoğusunda bugün Yunanistan’a bağlı ada.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER