SEMERKANDÎ, Abdürrezzâk b. İshak - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEMERKANDÎ, Abdürrezzâk b. İshak

bk. ABDÜRREZZÂK es-SEMERKANDÎ
Timurlular devrinde yaşayan İranlı tarihçi ve münşî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER