ŞENSEBÂNÎLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞENSEBÂNÎLER

bk. GURLULAR
Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (1000-1215).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER