SERVET-i FÜNÛN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SERVET-i FÜNÛN ile İLİŞKİLİ MADDELER

ثروت فنون
Yayımlayan
AHMED İHSAN TOKGÖZ
Gazeteci, matbaacı, yayımcı ve siyaset adamı.
Yayın organı olduğu edebî topluluklardan
EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
Yayın organı olduğu edebî topluluklardan
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
Yayın organı olduğu edebî topluluklardan
MİLLÎ EDEBİYAT AKIMI
II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımı.
Yazarlarından
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
Yazarlarından
EMRULLAH EFENDİ
Eğitime dair fikirleri ve uygulamaları ile tanınan Osmanlı Maarif nâzırı.
Yazarlarından
NÂBİZÂDE NÂZIM
Hikâye ve roman yazarı.
Edebiyat dergisi olmasında rol oynayan yazar
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Yazı işlerine bakan edebiyatçı
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Yazı işleri müdürlerinden
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
Yazarlarından
UŞAKLIGİL, Halit Ziya
Edebiyât-ı Cedîde’ye mensup romancı ve yazar.
Kafiye tartışmalarına son noktayı koyan yazar
MEHMED TÂHİR, Menemenlizâde
Şair ve yazar.
Şair ve yazarlarından
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Yazarlarından
MEHMED RAUF
Servet-i Fünûn dönemi hikâye ve romancısı.
Şair ve yazarlarından
BOLAYIR, Ali Ekrem
Daha çok II. Meşrutiyet’ten sonra yayımladığı hamâsî şiirleriyle tanınan Servet-i Fünûn devri şair ve yazarı.
Şair ve yazarlarından
İSMÂİL SAFÂ
Şair ve yazar.
Derginin kapatılmasına yol açan yazının sahibi
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Şair ve yazarlarından
AHMED ŞUAYB
Edebî tenkit sahasındaki seviyeli makaleleriyle tanınan Servet-i Fünûn dönemi yazarı.
Şair ve yazarlarından
FAİK ÂLİ OZANSOY
Servet-i Fünûn devri şairlerinden.
Şair ve yazarlarından
CELÂL SAHİR EROZAN
Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet devri şair ve yazarı.
Şair ve yazarlarından
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Şair ve yazarlarından
MÜFTÜOĞLU AHMED HİKMET
Edebiyatçı ve fikir adamı.
Yazarlarından
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Yazarlarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Şair ve yazarlarından
ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz
Türk şairi ve tiyatro yazarı.
Şair ve yazarlarından
ORTAÇ, Yusuf Ziya
Beş Hececi şairlerden, mizah yazarı.
Yazarlarından
SAFA, Peyami
Romancı, gazeteci ve fikir adamı.
Şairlerinden
ONAN, Necmettin Halil
Cumhuriyet dönemi şairlerinden, eğitimci.
Şair ve yazarlarından
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Şair ve yazarlarından
ASYA, Arif Nihat
Şair ve yazar.
Şair ve yazarlarından
SABA, Ziya Osman
Cumhuriyet devri şair ve yazarı.
Şair ve yazarlarından
KOCATÜRK, Vasfi Mahir
Şair ve edebiyat tarihçisi.
Şairlerinden
TARANCI, Cahit Sıtkı
Cumhuriyet dönemi şairi.
Şairlerinden
KÜLEBİ, Mahmut Cahit
Türk şairi.
Yazarlarından
KABAAĞAÇLI, Cevat Şakir
Cumhuriyet dönemi roman, hikâye ve deneme yazarı, basın ressamı.
Yazarları arasında tartışmalar yaşanan dergi
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Yazarlarını "dekadanlık"la suçlayan yazar
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER