SEVBÂN b. İBRÂHİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEVBÂN b. İBRÂHİM

bk. ZÜNNÛN el-MISRÎ
İlk dönem sûfîlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER