SOKULLU MEHMED PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SOKULLU MEHMED PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Oğlu
SOKULLUZÂDE HASAN PAŞA
Osmanlı veziri.
II. Selim'in kızı İsmihan Sultan'dan olan oğlu
İBRÂHİM HAN
İbrâhim Hanzâdeler ailesinin kurucusu, Osmanlı devlet adamı.
Döneminde devlet hizmetine alındığı, yakın çevresine girerek güvenini kazandığı ve vezirlik makamına kadar yükseldiği padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Kızı İsmihan Sultan'la evlenerek damadı olduğu, Kanûnî'nin vefatından sonra tahta çıkmasını sağladığı ve döneminde devlet yönetiminde etkin rol aldığı padişah
SELİM II
Osmanlı padişahı (1566-1574).
II. Selim'in vefatı sonrasında tahta çıkmasına yardımcı olduğu padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Sır kâtibi olan ve hayatını kurtaran devlet adamı
FERİDUN AHMED BEY
Münşeâtü’s-selâtîn adlı eseriyle tanınan Osmanlı devlet adamı.
Azapkapı Camii adıyla da bilinen camii
SOKULLU MEHMED PAŞA CAMİİ
Mimar Sinan'a yaptırdığı cami
AZAPKAPI CAMİİ
İstanbul’da Unkapanı Köprüsü’nün Şişhane tarafındaki ayağı yanında XVI. yüzyıla ait cami.
İstanbul Eyüp'te yaptırdığı külliye
SOKULLU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
İstanbul Kadırga'da yaptırdığı külliye
SOKULLU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Edirne Havsa'da yaptırdığı külliye
SOKULLU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
Edirne Havsa’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen menzil külliyesi.
Lüleburgaz'da yaptırdığı külliye
SOKULLU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
Lüleburgaz’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Payas'ta yaptırdığı külliye
SOKULLU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
Payas’ta XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen menzil külliyesi.
Suikast ile ölümüne sebep olan Hamza Bâlî'nin takipçileri
HAMZAVİYYE
Hamza Bâlî’den (ö. 980/1572-73) sonra Bayramî Melâmîliği’ne verilen ad.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER