SÜLEYMANNÂME - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜLEYMANNÂME

سليماننامه
bk. SÜLEYMAN
Hz. Dâvûd’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen hükümdar-peygamber.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER