TABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ

bk. eş-Şİ‘R ve’ş-ŞUARÂ
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Arap şiiri ve şairlerine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER