TANZİMAT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TANZİMAT ile İLİŞKİLİ MADDELER

تنظيمات
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Tanzimat’ı Mısır’da uygulaması istenen kişi
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
Reformların teftişi için Rumeli'de görevlendirilen kişi
ÂRİF HİKMET BEY, Şeyhülislâm
Osmanlı şeyhülislâmı, şair ve tezkire yazarı.
Tanzimat’a aykırı hareket ettiği gerekçesiyle cezalandırılan devlet adamı
HÜSREV PAŞA, Koca
Osmanlı sadrazamı.
Tanzimat’a aykırı hareket ettiği gerekçesiyle cezalandırılan devlet adamı
ÂKİF PAŞA
Türk devlet adamı, şair ve münşî.
Meclis-i Âlî-i Tanzîmât’ta Arazi Kanunnâmesi’ni hazırlayan komisyonun başkanı
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Islahatı tesbit ve müzakere amacıyla oluşturulan meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
ISLAHAT FERMANI
Tanzimat’ın ilânından sonraki uygulamalarla ilgili olarak özellikle gayri müslimlere yeni haklar tanıyan 1856 tarihli hatt-ı hümâyun.
Yapılan düzenlemelerin duyurulduğu yayın organı
TAKVÎM-i VEKĀYİ‘
Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi.
Yapılan düzenlemelerin duyurulduğu yayın organı
CERÎDE-i HAVÂDİS
Osmanlı Devleti sınırları içinde çıkarılan ilk özel gazete.
KĀNÛN-ı ESÂSÎ
1876 yılında kabul edilen Osmanlı Devleti anayasası.
Tanzimat Fermanı’na adını veren yer
GÜLHANE KASRI
Topkapı Sarayı kompleksine dahil günümüze intikal etmemiş kasır.
Kaldırılmak istenen usul
İLTİZAM
Osmanlılar’da devlete ait vergi gelirinin özel bir şahsa verilmesini ifade eden bir terim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER