TAŞTÎR - TDV İslâm Ansiklopedisi

TAŞTÎR

تشطير
bk. DİVAN EDEBİYATI
Türk edebiyatının İslâm medeniyeti dairesinde Arap ve Fars edebiyatları yanında meydana getirdiği büyük edebiyat kolu.

bk. MUSAMMAT
İslâm edebiyatında bendlerden kurulu nazım şekillerinin genel adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER