TECRÎDÜ’l-KELÂM - TDV İslâm Ansiklopedisi

TECRÎDÜ’l-KELÂM

bk. TECRÎDÜ’l-İ‘TİKĀD
Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) kelâma dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER