TEHÂNEVÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEHÂNEVÎ

التهانوي
bk. KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’l-FÜNÛN ve’l-ULÛM
Tehânevî’nin (ö. 1158/1745’ten sonra) çeşitli ilimlere ait terimler ansiklopedisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER