TEKKE EDEBİYATI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TEKKE EDEBİYATI ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kaynağı
TASAVVUF
İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzı.
TEKKE
Bir şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekân.
Hikmet adı verilen şiirleriyle ilk örneklerini veren isim
AHMED YESEVÎ
Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.
Önemli temsilcilerinden
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Önemli temsilcilerinden
EŞREFOĞLU RÛMÎ
Kādiriyye tarikatının Eşrefiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
Önemli temsilcilerinden
PÎR SULTAN ABDAL
XVI. yüzyıl halk şairi.
Önemli temsilcilerinden
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Önemli temsilcilerinden
KEMAL ÜMMÎ
Mutasavvıf-şair.
Önemli temsilcilerinden
ÜMMÎ SİNAN
Halvetî şeyhi, şair.
En fazla söylenen şiir türü
İLÂHİ
Dinî-tasavvufî muhteva taşıyan bestelenmiş şiirlerin genel adı.
Bu alandaki araştırmalarıyla tanınan ilim adamı
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Bu alandaki araştırmalarıyla tanınan ilim adamı
GÖLPINARLI, Abdülbaki
Türk tarikatları ve özellikle Mevlevîlik, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Emre üzerindeki araştırmaları ile tanınan âlim.
HECE VEZNİ
Türk şiirinde çok eskiden beri kullanılan ve mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanan vezin.
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Önemli temsilcilerinden
İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ
Mârifetnâme adlı eseriyle tanınan âlim, sûfî ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER