TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT ile İLİŞKİLİ MADDELER

ترجمان حقيقت
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Ahmed Midhat’tan sonra gazetenin başyazarı
AĞAOĞLU, Ahmet
Türk gazetecisi ve siyaset adamı.
Bir süre edebiyat sayfasını yöneten isim
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Yazı hayatına bu gazetede başlayan yazarlardan
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
Yazı hayatına bu gazetede başlayan yazarlardan
AHMED CEVDET, İkdamcı
Türk gazetecisi.
Yazı hayatına bu gazetede başlayan yazarlardan
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi
Türk hikâyeci ve romancısı.
Gazetede yazıları yayımlanan isimlerden
NİGÂR HANIM
Türk şairi ve yazarı.
Gazetede yazıları yayımlanan isimlerden
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
Gazetede yazıları yayımlanan isimlerden
İZBUDAK, Veled Çelebi
Dil âlimi, son dönem Mevlevî şeyhlerinden.
Gazetede yazıları yayımlanan isimlerden
AHMED İHSAN TOKGÖZ
Gazeteci, matbaacı, yayımcı ve siyaset adamı.
Gazetede yazıları yayımlanan isimlerden
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Gazetenin son dönemindeki yazarlarından
SAFA, Peyami
Romancı, gazeteci ve fikir adamı.
Gazetenin yazarlarından
AHMED REFİK ALTINAY
Son devir Türk tarihçisi.
Gazetenin son dönemindeki yazarlarından
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
İlk şiirlerini bu gazetede yayımlayan şair
İSMÂİL SAFÂ
Şair ve yazar.
Gazetenin son dönemindeki yazarlarından
KONYALI, İbrahim Hakkı
Tarihçi, yazar ve kitâbe uzmanı.
Gazetenin yazarlarından
MEHMED CEMÂLEDDİN ÇAUŞEVİÇ
Bosnalı âlim, reîsülulemâ.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER