TESHÎL - TDV İslâm Ansiklopedisi

TESHÎL

التسهيل
bk. HARF
Dildeki seslerin yazı ve çizgi türü sembolleri için kullanılan terim.

bk. HEMZE
Elifbâ ve ebced tertiplerinde ilk harf olan elifin aslî şekli.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER