TEVŞÎ‘ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEVŞÎ‘

التوشيع
bk. ITNÂB
Bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesi anlamında belâgat (meânî) terimi.

bk. TATRÎZ
Sözü vezin ve secide eşdeğer öğelerle süslemek anlamında bedî‘ sanatı terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER