TOKADÎZÂDE ŞEKİB BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TOKADÎZÂDE ŞEKİB BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Birlikte sürgüne gittiği yazar
MEMDUH, Abdülhalim
Edebiyat tarihçisi, şair ve yazar.
Girdiği ve Otuzbir Mart Vak‘ası’ndan sonra ayrıldığı cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Şiire etkisi altında başladığı şairlerden
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Şiire etkisi altında başladığı şairlerden
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Hayatının bir döneminde girdiği tarikat
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Son şiirlerinde isyankâr bir hava olmasında etkisi olan şiir
MAKBER
Abdülhak Hâmid Tarhan’ın (ö. 1937) karısının ölümü üzerine yazdığı manzum eser.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Şiirlerinin yayımlandığı gazetelerden
PEYÂM
Siyasî ve edebî gazete.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MAHFİL
Dinî, ilmî, edebî dergi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER