« Madde sayfasına git

TOPAL OSMAN PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Pandorbaşı olarak Mısır'a gönderen padişah
MUSTAFA II
Osmanlı padişahı (1695-1703).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Askeri başarıları nedeniyle taltif eden sadrazam
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İstanbul’a getirterek Humbaracı Ocağı’nı ıslah etmekle görevlendirdiği kişi
HUMBARACI AHMED PAŞA
Humbaracı Ocağı’nı ıslah etmekle görevlendirilen Fransız asıllı Osmanlı zâbiti.
Islah için başına getirildiği birlik
MARTOLOS
Osmanlı askerî teşkilâtında çeşitli hizmetler gören özel bir sınıf.
Torunu
NÂŞİD
Şair ve hattat, devlet adamı.
Torununun torunu
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Doğduğu ve serasker olarak görev yaptığı yer
MORA
Yunanistan’ın güneyindeki tarihî Peloponnesos yarımadasına verilen isim.
İspanyol korsanları tarafından esir alınarak götürüldüğü yer
MALTA
Akdeniz’de Sicilya ile Afrika arasında bir ada devleti.
Ailesinin memleketi
KONYA
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Sancak beyi olduğu yer
TIRHALA
Yunanistan’ın Tesalya bölgesinde tarihî bir şehir.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
İNEBAHTI
Yunanistan’da Korint körfezinde Navpaktos kasabasının Osmanlılar dönemindeki adı.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
NARDA
Yunanistan’ın Epir bölgesinde günümüzde Arta adıyla bilinen tarihî bir şehir.
Vali ve beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Uzun yıllar muhafız olarak görev yaptığı yer
NİŞ
Sırbistan’da eski bir Osmanlı vilâyet merkezi, tarihî şehir.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
NİĞBOLU
Bulgaristan’da Tuna kıyısında tarihî bir kasaba.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
VİDİN
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
RUMELİ
Osmanlılar’ın Balkan yarımadasına verdikleri coğrafî isim ve bu bölgeyi içine alan eyalet.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
TEBRİZ
İran’da Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan şehir.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
TRABZON
Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
TİFLİS
Gürcistan Cumhuriyeti’nin başşehri.
Vali olarak görev yaptığı yer
ERZURUM
Doğu Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Serasker olarak görevlendirildiği yer
MUSUL
Irak’ta tarihî bir şehir.
Nâdir Ali Han'ın kuşatmasından kurtardığı yer
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
Vefat ettiği ve İmam Kāsım Camii içindeki türbeye defnedildiği yer
KERKÜK
Kuzey Irak’ın doğusunda tarihî bir şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER