UMDETÜ’l-KĀRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

UMDETÜ’l-KĀRÎ

عمدة القاري
bk. el-CÂMİU’s-SAHÎH
Buhârî’nin (ö. 256/870) Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER