ÜMMÜ’l-HÂRİS - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÜMMÜ’l-HÂRİS

أمّ الحارث
Müellif:
ÜMMÜ’l-HÂRİS
Müellif: GÜLGÜN UYAR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2012
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 28.05.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ummul-haris
GÜLGÜN UYAR, "ÜMMÜ’l-HÂRİS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ummul-haris (28.05.2022).
Kopyalama metni

Hazrec kabilesine mensuptur. Hz. Peygamber ile birlikte Huneyn Gazvesi’ne (8/630) katılan hanım sahâbîler arasında yer aldı. O gün pusu kuran düşman ordusunun saldırısı yüzünden atları ve develeri ürken müslüman öncü birliğinin geri çekilmeye başladığını görünce kocası Ebü’l-Hâris’in devesinin yularını tutup, “İnsanlar dönüp kaçarken sen de mi Resûlullah’ı terkediyorsun?” demiş ve gitmesini engellemişti. Huneyn günündeki bozgun anında etrafında 100 kadar sahâbî kalan Resûl-i Ekrem’in yanından ayrılmayan dört sahâbî kadından biri olan Ümmü’l-Hâris’in düşman saldırısı sırasında ilk defa geri çekilen Benî Süleym atlılarını ve onları takip eden Mekkeliler’i kastederek, “Ey Allah’ın resulü! Mekkeliler’in ve Benî Süleym’in bize yenilgiyi yaşattığı böyle bir günde kimin devemden geriye geçtiğini görürsem vallahi onu öldürürüm!” şeklindeki sözü savaş meydanındaki cesaret ve kararlılığını göstermektedir. Torunu Umâre b. Gaziyye, Ümmü’l-Hâris’ten hadis rivayet etmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 904.

İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe (nşr. Halîl Me’mûn Şîhâ), Beyrut 1418/1997, V, 432.

İbn Hacer el-Askalânî, el-İṣâbe (nşr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd v.dğr.), Beyrut 1415/1995, VIII, 372.

, V, 485-487.

, I, 229.

M. Hüseyin el-Hâirî, Terâcimü aʿlâmi’n-nisâʾ, Beyrut 1407/1987, I, 246.

M. Âsım Köksal, İslâm Tarihi, İstanbul 1999, VII, 34.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2012 yılında İstanbul’da basılan 42. cildinde, 322 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER