GÜLGÜN UYAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÜLGÜN UYAR

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MUGĪRE b. NEVFEL
Sahâbî, Medine kadısı.
NAKİB
Bir cemaatin büyüğü, bir topluluğun başkanı, başkan vekili veya temsilcisi olan kimse.
ÜMMÜ’l-BENÎN
Ömer b. Abdülazîz’in kız kardeşi, I. Velîd’in hanımı.
ÜMMÜ CEMÎL
Tebbet sûresinde “hammâlete’l-hatab” sıfatıyla anılan müşrik kadın.
ÜMMÜ’l-HÂRİS
Kadın sahâbî.
ÜMMÜ KÜLSÛM bint EBÛ BEKİR
Hz. Ebû Bekir'in en küçük kızı, tâbiîn dönemi muhaddislerinden.
ZEYNEB bint HÂRİS
Hayber Gazvesi’nin ardından Resûl-i Ekrem’i zehirlemeye kalkışan yahudi kadın.
ZÜBEYDE bint CA‘FER
Abbâsî halifelerinden Hârûnürreşîd’in hanımı, Emîn’in annesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER