UŞŞÂKĪ ÂSİTÂNESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

UŞŞÂKĪ ÂSİTÂNESİ

bk. HÜSÂMEDDİN UŞŞÂKĪ TEKKESİ
İstanbul Kasımpaşa’da Halvetiyye-Uşşâkıyye tarikatının âsitânesiyle pîr evi olan tekke.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER