VAÎDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

VAÎDİYYE

الوعيديّة
bk. VA‘D ve VAÎD
Mu‘tezile’nin beş temel prensibinden (usûl-i hamse) biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER