VARLIK FELSEFESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

VARLIK FELSEFESİ

bk. VÜCÛD
Varlık veya var olma anlamında mantık ve felsefe terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER