VARVAR ALİ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

VARVAR ALİ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde Topkapı Sarayı'na alındığı ve doğancı olarak görev yaptığı padişah
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Döneminde doğancı olarak görevini sürdürdüğü padişah
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Yakın çevresinde yer aldığı ve doğancılık hizmetini sürdürdüğü padişah
OSMAN II
Osmanlı padişahı (1618-1622).
Döneminde çeşitli görevlerde hizmet ettiği, Bağdat seferine katıldığı padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Döneminde isyan ettiği padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Asker toplayıp Üsküdar'a gelmesi için bazı devlet adamlarıyla birlikte mektup yazan vâlide sultan
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Maiyetinde Bağdat seferi ile Hemedan ve Dergezîn’e yönelik harekâta iştirak ettiği vezîriâzam
HÜSREV PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Maiyetinde Safevîlere karşı gerçekleştirilen harekâta katıldığı kişi
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İsyanını bastırmak için görevlendirilen, yapılan savaşta esir aldığı kişi
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İsyanına karşı teşkil edilen birliklerin serdarlığına getirilen, yakalayıp idam eden ve kesilen başını İstanbul’a gönderen kişi
İPŞİR MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Hakkında olumlu değerlendirmeler yapan kişi
EVLİYA ÇELEBİ
Büyük Türk seyyahı.
Devlet hizmetine girmesini sağlayan sistem
DEVŞİRME
Osmanlı Devleti’nde çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere Osmanlı tebaası bazı hıristiyan çocuklarının bir kanun dahilinde toplanması işi.
İstanbul'da ilk yerleştirildiği yer
GALATA SARAYI
Enderun’a ve Kapıkulu Sipahi Ocağı’na öğrenci ve aday yetiştiren en uzun ömürlü saray mektebi.
I. Ahmed'in tahta çıkmasıyla girdiği ve on yıl eğitim gördüğü yer
TOPKAPI SARAYI
İlk atandığı ve uzun yıllar sürdürdüğü görevi
DOĞANCI
Osmanlı Devleti’nde av ve avcılıkla ilgili saray görevlilerinden bir sınıfın adı.
Beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Çıkan isyanı bastırdığı yer
İLBASAN
Arnavutluk’ta tarihî bir şehir.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
VAN
Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Memleketi, beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Beylerbeyi olduğu ve isyan çıkardığı yer
SİVAS
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
İmzalanmasında hazır bulunduğu antlaşma
KASRIŞÎRİN ANTLAŞMASI
Osmanlılar’la Safevîler arasında 1639’da imzalanan ve bugünkü Türkiye-İran doğu sınırını belirleyen antlaşma.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER