VÂSIF AHMED EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

VÂSIF AHMED EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD I
Osmanlı padişahı (1774-1789).
Döneminde görev yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Mektupçuluğunu yaptığı devlet adamı
ABAZA MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Barış görüşmelerine devam etmek üzere Yaş’ta bulunan Rus orduları başkumandanına gönderen kişi
MUHSİNZÂDE MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Matbaa faaliyetini destekleyen sadrazam
HALİL HAMÎD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi, eserini kaynak olarak kullandığı kişi
ENVERÎ, Sâdullah
Osmanlı vak‘anüvisi.
Selefi olan vak‘anüvis
HALİL NÛRİ
Osmanlı vak‘anüvisi.
Eserini kaynak olarak kullandığı kişi
HÂKİM MEHMED EFENDİ
Vak‘anüvis, şair ve edip.
Eserini kaynak olarak kullandığı kişi
ÇEŞMÎZÂDE MUSTAFA REŞİD
Vak‘anüvis ve şair.
Hükümlerinin uygulanması kapsamında iade edilecek kalelerin teslim alınmasıyla görevlendirildiği antlaşma
ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI
1787’de başlayan Osmanlı-Rus-Avusturya savaşı sonunda 4 Ağustos 1791’de Avusturya ile yapılan barış antlaşması.
Malzemelerini satın alıp tekrar faaliyete geçirdiği matbaa
MÜTEFERRİKA MATBAASI
1727’de İbrâhim Müteferrika tarafından kurulan ilk Türk matbaası.
Müteferrika Matbaası'nın yerine faaliyete geçirdiği matbaa
RÂŞİD EFENDİ MATBAASI
İstanbul’da Müteferrika’dan sonra faaliyet gösteren ikinci matbaa (1782-1797).
Doğduğu yer
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
Sürgüne gönderildiği yer
MİDİLLİ
Ege denizinde Yunanistan’a bağlı ada.
Görev yaptığı yer
BAŞMUHASEBE KALEMİ
Osmanlı maliyesinin en önemli kalemlerinden biri.
Yaptığı görev
NİŞANCI
Osmanlı bürokrasisinde Dîvân-ı Hümâyun üyesi olan üst düzey görevli.
Yaptığı görev
REÎSÜLKÜTTÂB
Osmanlı bürokrasisinde yazı işlerini yürüten Divan Kalemi’nin âmiri.
Mezarının bulunduğu yer
MİHRİŞAH VÂLİDE SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul Eyüp’te XVIII. yüzyılın sonunda yapılan külliye.
İspanya Sefâretnâmesi'nin içinde yer aldığı eser
TÂRÎH-i CEVDET
Ahmed Cevdet Paşa’nın (ö. 1895) Osmanlı tarihine dair meşhur eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER