VERTÎLÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

VERTÎLÂNÎ

bk. VERSÎLÂNÎ, Fudayl
Sömürgeciliğe karşı mücadelesiyle tanınan Cezayirli fikir adamı.

bk. VERSÎLÂNÎ, Hüseyin b. Muhammed
Cezayirli Mâlikî fakihi, mutasavvıf ve seyahatnâme müellifi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER