YAHYÂ b. HÜSEYİN el-HÂDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAHYÂ b. HÜSEYİN el-HÂDÎ

bk. HÂDÎ-İLELHAK, Yahyâ b. Hüseyin
Yemen’de Zeydîler Devleti’nin kurucusu ve Zeydiyye mezhebinin önde gelen temsilcilerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER