YAHYÂ b. ÖMER el-KİNÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAHYÂ b. ÖMER el-KİNÂNÎ

bk. KİNÂNÎ, Yahyâ b. Ömer
Mâlikî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER