YALÇIN, Hüseyin Cahit - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YALÇIN, Hüseyin Cahit ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mensup olduğu edebî çevre
EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
Birlikte Tanin gazetesini çıkardığı şair
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Etkilendiği edebiyatçı
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Etkilendiği yazar
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Etkilendiği edebiyatçı
BEŞİR FUAD
Fikir adamı ve tenkitçi.
Siyasî hayatını devam ettirdiği topluluk
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Yargılandığı mahkeme
İSTİKLÂL MAHKEMELERİ
Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler.
İstanbul'un işgali üzerine sürgüne gönderildiği yer
MALTA
Akdeniz’de Sicilya ile Afrika arasında bir ada devleti.
Çıkardığı dergi
FİKİR HAREKETLERİ
Cumhuriyet döneminde İstanbul’da yayımlanan fikrî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Çıkardığı gazete
TANİN
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde İstanbul’da yayımlanan siyasî gazete.
Hikâye, roman ve edebî tenkitlerinin yayımlandığı dergi
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı gazetelerden
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Yazdığı dergilerden
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
Yazdığı dergilerden
ÂŞİYAN
II. Meşrutiyet’ten sonra yayımlanan ilmî, edebî ve ahlâkî muhtevalı haftalık dergi.
Yazdığı gazetelerden
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Bir müddet yazdığı gazetelerden
TARÎK
XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında yayımlanan bazı gazetelerin ortak adı.
Yazdığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER