YANYALI ESAD EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YANYALI ESAD EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mülâzemet aldığı şeyhülislâm
FEYZULLAH EFENDİ, Ebûsaidzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hocası
MUSTAFA EFENDİ, Feyzullahefendizâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Talebesi ve oğlu
YANYALI BEDREDDİN MEHMED
Osmanlı matematikçisi.
Talebesi
HÂKİM MEHMED EFENDİ
Vak‘anüvis, şair ve edip.
Talebesi
ABBAS VESİM EFENDİ
Osmanlı tabibi ve astronomi bilgini.
Türkçe muallimi olduğu kişi
KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR)
Boğdan voyvodası, mûsikişinas ve Osmanlı tarihçisi.
Talebi üzerine er-Risâletü’l-lâhûtiyye adlı eseri kaleme aldığı şeyhülislâm
MİRZA MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Osmanlı döneminde katkıda bulunduğu faaliyet
TERCÜME HAREKETLERİ
Basılacak eserlerin tashih heyetinde yer aldığı matbaa
MÜTEFERRİKA MATBAASI
1727’de İbrâhim Müteferrika tarafından kurulan ilk Türk matbaası.
Hâfız-ı kütüb olarak vazifelendirildiği kütüphane
AHMED III KÜTÜPHANESİ
Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda Arz Odası arkasında XVIII. yüzyıla ait kütüphane.
Tuhfe-i Şâhidî adlı Farsça-Türkçe manzum lugatını Grekçe’ye tercüme ettiği kişi
ŞÂHİDÎ, İbrâhim
Divan şairi ve lugat yazarı.
Arapça’ya çevirdiği Porphyrius’un eseri
ÎSÂGŪCÎ
Furfûriyûs (Porphyrios) tarafından Aristo’nun Kategoriler’ine giriş olarak yazılan eser; İslâm dünyasında aynı maksatla yazılmış eserlerin ortak adı.
Bazı eserlerini Grekçe’den Arapça’ya çevirip şerhettiği filozof
ARİSTO
İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan İlkçağ Yunan filozofu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER