YÛSUF ZİYÂ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YÛSUF ZİYÂ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde sadrazamlık yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Döneminde sadrazamlık yaptığı padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Kendisini himaye eden, mühürdar ve silâhdarı olduğu sadrazam
HALİL HAMÎD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İntisap ettiği sadrazam
MEHMED PAŞA, Dârendeli
Osmanlı sadrazamı.
Halefi
İSMÂİL PAŞA, Hâfız
Osmanlı sadrazamı.
İsyanını bastırmakla görevlendirildiği kişi
TAYYAR MAHMUD PAŞA
Canikli Hacı Ali Paşa’nın Trabzon, Diyarbekir ve Erzurum valiliğiyle sadâret kaymakamlığı yapan torunu.
Erzurum valiliği sırasında inşa ettirdiği yapı
YÛSUF ZİYÂ PAŞA KÜLLİYESİ
Elazığ’ın Keban ilçesinde XVIII. yüzyılın sonlarında inşa edilen külliye.
Gümüş madenlerinin daha verimli işletilmesini sağladığı yer
GÜMÜŞHANE
Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Görev yaptığı yerlerden
MALATYA
Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Görev yaptığı yerlerden
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Görev yaptığı yerlerden
KARAMAN
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi Akdeniz bölgesinde bulunan il.
Muhassıl olarak görev yaptığı yer
ÇILDIR EYALETİ
Osmanlılar döneminde bugünkü Çıldır, Ardanuç, Şavşat, Oltu yöresiyle Gürcistan Cumhuriyeti’ndeki Ahıska ve civarını içine alan idarî bölge.
Fransız saldırısına karşı serdâr-ı ekrem olarak görevlendirildiği yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Vali olarak görev yaptığı yer
KARS
Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Rus kuvvetlerini yenilgiye uğrattığı yer
YERGÖĞÜ
Romanya’da Tuna kıyısında tarihî bir şehir.
Rus kuvvetlerini yenilgiye uğrattığı yer
SİLİSTRE
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Sadrazamlığı döneminde Ruslar'ın ele geçirdiği yer
RUSÇUK
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
İkamete memur edildiği yer
DİMETOKA
Yunanistan’da Trakya kesiminde eski bir Osmanlı kasabası.
İkamete memur edildiği yer
RODOS
Ege denizinin güneydoğusunda bugün Yunanistan’a bağlı ada.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
EĞRİBOZ
Yunanistan’ın doğusunda eski bir Osmanlı sancağı ve bu sancağın merkezi olan şehir.
Vefat ettiği yer
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER