ZÂHİD-i GEYLÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZÂHİD-i GEYLÂNÎ

bk. İBRÂHİM ZÂHİD-i GEYLÂNÎ
Zâhidiyye tarikatının pîri, esmâ zikriyle seyrüsülûk usulünü tesbit eden mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER